dijous, 20 d’octubre de 2016

T2: Tectònica i relleu

Tema 2: Tectònica i relleu.
A- Què estudiarem en aquest tema?

1- Què són les vores o límits convergents.
2- Què són les vores o límits divergents i de cisalla.
3- Fenòmens que es donen en la intraplaca i els punts calents.
4- El cicle de les roques. Interacció entre la dinàmica externa i interna.
5- Què són els plegaments, parts, tipus.
6- La diferència entre la diàclasis i les falles.
7- La representació del relleu en mapes topogràfics. 
8- Observarem i identificarem les roques al laboratori.

B- Conceptes clau: zones de subducció, zones de col.lisió, orògens, arc d'illes, orògens tèrmics, orogen de col.lisió, serralades submarines, rift, falles transformants, relleu, modelatge del relleu, agents geològics externs, conques sedimentàries, meteorització, erosió, diagènesi, plutons o batòlits, deformacions elàstiques, deformacions plàstiques, deformacions fràgils, plec, anticlinal, sinclinal, diàcalsis, falles, graben, horst, mapa topogràfic, corbes de nivell, equidistància, escala, llegenda.

C- Vídeos d'interès que mirarem aquest tema:

- Contestau les preguntes següents després de vore aquest vídeo:
1- A quina muntanya  podem trobar fòssils marins i quina altura té?
2- A quin any G.Mallory va decidir escalar-la? i per què?
3- De què està format l'Himalaya? Com es va crear? Quin tipus de fenomen es va donar?
4- Segueix l'Índia col.lisionant amb Àsia? i quina conseqüència té?-Ara repassarem un poc el que ja sabem del tema anterior!

- I aquí hem observat com es crea l'escorça oceànica através de les dorsals oceàniques!!!!
- Si cliques aquí  obtindràs més informació sobre la tectònica de plaques.

Cap comentari:

Publica un comentari