dimarts, 29 de novembre de 2016

T3: Història de la Terra

Aquí teniu dos vídeos que expliquen els temps geològics de la Terra i com s'han estudiat. 
Mira'ls, T'AGRADARAN!!!


dijous, 20 d’octubre de 2016

Desdoblament 1: Material de laboratori i normes de seguretat

- Si clicau aquí entrareu a un laboratori virtual i repassar com s'anomena tot el material. Endavant!!!!


- Normes de seguratat al laboratori: 

Tipus de Roques, formació i cicle.

- Vídeo sobre els tipus de roques i la seva formació: 


T2: Tectònica i relleu

Tema 2: Tectònica i relleu.
A- Què estudiarem en aquest tema?

1- Què són les vores o límits convergents.
2- Què són les vores o límits divergents i de cisalla.
3- Fenòmens que es donen en la intraplaca i els punts calents.
4- El cicle de les roques. Interacció entre la dinàmica externa i interna.
5- Què són els plegaments, parts, tipus.
6- La diferència entre la diàclasis i les falles.
7- La representació del relleu en mapes topogràfics. 
8- Observarem i identificarem les roques al laboratori.

B- Conceptes clau: zones de subducció, zones de col.lisió, orògens, arc d'illes, orògens tèrmics, orogen de col.lisió, serralades submarines, rift, falles transformants, relleu, modelatge del relleu, agents geològics externs, conques sedimentàries, meteorització, erosió, diagènesi, plutons o batòlits, deformacions elàstiques, deformacions plàstiques, deformacions fràgils, plec, anticlinal, sinclinal, diàcalsis, falles, graben, horst, mapa topogràfic, corbes de nivell, equidistància, escala, llegenda.

C- Vídeos d'interès que mirarem aquest tema:

- Contestau les preguntes següents després de vore aquest vídeo:
1- A quina muntanya  podem trobar fòssils marins i quina altura té?
2- A quin any G.Mallory va decidir escalar-la? i per què?
3- De què està format l'Himalaya? Com es va crear? Quin tipus de fenomen es va donar?
4- Segueix l'Índia col.lisionant amb Àsia? i quina conseqüència té?-Ara repassarem un poc el que ja sabem del tema anterior!

- I aquí hem observat com es crea l'escorça oceànica através de les dorsals oceàniques!!!!
- Si cliques aquí  obtindràs més informació sobre la tectònica de plaques.

dimecres, 5 d’octubre de 2016

Les plaques tectòniques

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Plaques_tectoniques_petit.gif 
- Mirant el mapa de plaques tectòniques classifica-les segons si són oceàniques, continentals o mixtes.

La teoria de la Deriva Continental d'Alfred Wegener


-Contesta: 
1- Què afirmava la teoria d'Alfred Wegener?
2- Quins arguments utilitzava per defendre la seva teoria?
3- Per què va ser rebutjada pels altres científics?

dimarts, 27 de setembre de 2016

Estudi de l'estructura interna de la Terra-Després de vore es video contestar:
1. Quin mètode indirecte ens permet conèixer com és la Terra per dins?
2. On s'origina? Cap a on es propaga?
3. Quin aparell serveix per detectar-ho?
Mètodes indirectes  i directes d'estudiar la Terra 


dimarts, 20 de setembre de 2016

T1: Estructura i dinàmica de la Terra

- Què estudiarem en aquest tema:

1- L'origen del sistema Solar i de la Terra.
2- L'estudi de l'estructura interna de la Terra.
3- El model geodinàmic.
4- El motor intern de la Terra.
5- Moviments verticals de la litosfera.
6- La tectònica de plaques.

- Conceptes clau del tema: acreció planetesimal, geosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, astenosfera, mesosfera, zona D, endosfera, gradient geotèrmic, flux tèrmic, isostàsia, subsidència, deriva continental, expansió del fons oceànic, plaques tectòniques, Pangea, paleomagnetisme.

- Científics ( geòlegs) relacionats amb el tema:  

- Vídeos interessants: 

Origen de la Terra