dimecres, 30 de maig de 2018

T7: Herència i genètica

T7: Herència i genètica


A. Què treballarem?
- Qui va ser el pare de la genètica? Gregor Mendel.
- Com funciona el mecanisme d'herència de la informació genètica de pares a fills.
- Les lleis de Mendel.
- Resolució de problemes de genètica.

B. Conceptes clau: genètica, genoma, gen, genotip, fenotip, al.lel, homozigot, heterozigot, caràcter dominant, caràcter recessiu, herència codominant, herència intermèdia, herència lligada al sexe, arbres genealògics.

C. Vídeos d'interès: 
 D. Què avaluarem?
- Llibreta( activitats, esquemes...),problemes de genètica resolts, treball de recerca i la seva exposició.
 

dimecres, 2 de maig de 2018

T6: Organització cel.lular dels éssers vius

T6: Organització cel.lular dels éssers vius


A- Què estudiarem?

1.- Teoria cel·lular.
2.- Tipus cel·lulars i la seva relació evolutiva.
3.- Cèl·lula eucariota animal i vegetal.
4.- Nucli cel·lular. Cromosomes
5.- El cicle cel·lular. Divisió cel·lular. Mitosi i meiosi.

B- Conceptes clau:
Procariota, eucariota, bacteri, virus, unicel.lular. pluricel.lular, autòtrof, heteròtrof, membrana plasmàtica, citoplasma, material genètic, cromosomes, cromàtides, ADN, orgànuls.
D- Vídeos d'interès:
dimarts, 10 d’abril de 2018

T5: Activitat humana i medi ambient

T5: Activitat humana i medi ambient

A.- Què treballarem?

1.- Els recursos naturals: energies no renovables i renovables.
2.- Impactes i activitats humanes sobre els ecosistemes, atmosfera, hidrosfera, sòl i biosfera.
3.- La superpoblació al món i les seves conseqüències.
4.- Desenvolupament sostenible.
5.- Residus i gestió de residus. Reciclatge.

B.- Conceptes clau:
Medi ambient, biodiversitat, sostenibilitat, ecològic, biodegradable,residus,  reduir, reutilitzar, reciclar, impacte ambiental, energies no renovables, energies renovables, combustibles fòssils, AIA, escalfament global terrestre, pluja àcida, boirum, contaminació, pol·lució, desforestació, desertització, superpoblació, capacitat de càrrega, sobreexplotació, incendis forestals, espècies amenaçades, espècies vulnerables, espècies introduïdes, espècies exòtiques,auditoria ambiental.
- Què és la PETJADA ecològica?

c.- Vídeos interessants: 
 D.- Com ho avaluarem?
- Treball a llibreta: explicacions pissarra, esquemes, activitats i definicions de tots els conceptes clau.
-  Elaboració d'un pwp sobre un dels punts anteriors a treballar i la seva exposició. Grups de màxim de 5 i mínim de 2 persones.
-Exposició oral dia 25 i 26 d'abril.

dimarts, 6 de febrer de 2018

Ecosistema marí

- Tema 4: ECOSISTEMES

Un exemple d'ecosistema marí  molt ric en biodiversitat és el que formen les praderies de Posidona oceanica, fanerògama marina endèmica de la mar Mediterrània i fonamental pel manteniment de les nostres costes ( platges).
- Contesta:
1- Què és la posidònia? Característiques. Quin cicle biològic té?
2.- Quina importància té per les nostres platges i com a ecosistema marí?
3.- Quines funcions presenta?
4.- Quins usos es feia d'ella abans? I ara?
5.- Per què és important protegir-la? quins tipus de protecció té a Eivissa (Balears)?
6.- Quines amenaces té?

divendres, 12 de gener de 2018

Procés d'hominització

- Procés d'hominització:
HOMINITZACIÓ 
Fòssils


- Fòssils i procés de fossilització:

Mirem aquests vídeos i després contestarem les preguntes següents:1- Què són els fòssils? Quina informació ens aporten?
2- Quins tipus hi han? 
3- Com es formen els fòssils?

dimecres, 15 de novembre de 2017

Cicle de les roques

El cicle de les roques!
Aquí teniu dos vídeos de com les roques es transformen unes en les altres.
Endavant, mirem-ho!!- Si clicau aquí obtindreu un enllaç a una pàgina web molt interesant!!!