- Què hem fet avui?

En aquesta pàgina s‘apuntarà tot el que hem fet al llarg de la setmana:

 - Setmana 14-16 setembre:
-Dimecres, 14 setembre: presentació de l‘assignatura ( llibre, material continguts trimestrals, criteris de qualicicació...). Valoració dels continguts més interessants per l‘alumnat.
-Dijous, 15 setembre: realització de la prova de nivell per conèixer la base de biologia i geologia de l‘alumnat.
-Divendres,16 setembre: valoració dels resultats de la prova i dels contiguts triats com a més interessants. Visualització del vídeo Origen de la Terra.

-Setmana 21-23 setembre:
-Dimecres, 21 setembre: varem comentar i escriure els principals esdeveniments geològics  i biològics que succeeixen a la Terra des de la seva  formació fins la proliferació dels mamífers.
-Dijous, 22 setembre: introducció al tema1, estructura i dinàmica interna de la Terra. Explicació sobre l‘origen de la Terra, llegit i explicat a classe. Deures cercar la definició dels 6 primers conceptes clau del bloc i averiguar el nom dels dos cinturons d‘asteroids que es troben al nostre sistema Solar.
-Divendres, 23 setembre? corregir deures i explicar conceptes: geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera.

-Setmana 28-30 setembre:
-Dimecres, 28 octubre:explicar els mètodes d'estudi de l'estructura interna de la Terra ( sismes, sismògrafs, ones sísmiques i tipus...) Veure vídeo del bloc.
-Dijous,29 octubre: model geodinàmic terrestre comparant-lo amb el model geoquímic.Corregir definicions dels conceptes clau del tema.
-Divendres,30 octubre:Acabar d'explicar el model geodinàmic terrestre, camp magnètic...

-Setmana 5-7 octubre:
-Dimecres, 5 octubre: hem explicat el gradient geotèrmic, els plomalls tèrmics, isostàsia de les pàgines 12 i 13 del llibre. També hem recordat el meteoròleg i geòleg Alfred Wegener amb un vídeo biogràfic i contestant les preguntes del bloc. Deures cercar la relació entre la isostàsia i els fiords de Noruega i fer l'activitat 18 de la pàgina 18.
-Dijous, 6 octubre: explicar que són les plaques litosfèriques i pintar i anomenar-les en un mapa. 
-Dijous, 7 octubre: Explicar l'expansió del fons oceànic, pàg.15

-Setmana 12-14 octubre:
-Dimecres, 12 octubre: FESTA
-Dijous, 13 octubre: resoldre dubtes i aclarir algun tema pendent.
-Divendres, 14 octubre: examen t1.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada