dimecres, 30 de maig de 2018

T7: Herència i genètica

T7: Herència i genètica


A. Què treballarem?
- Qui va ser el pare de la genètica? Gregor Mendel.
- Com funciona el mecanisme d'herència de la informació genètica de pares a fills.
- Les lleis de Mendel.
- Resolució de problemes de genètica.

B. Conceptes clau: genètica, genoma, gen, genotip, fenotip, al.lel, homozigot, heterozigot, caràcter dominant, caràcter recessiu, herència codominant, herència intermèdia, herència lligada al sexe, arbres genealògics.

C. Vídeos d'interès: 
 D. Què avaluarem?
- Llibreta( activitats, esquemes...),problemes de genètica resolts, treball de recerca i la seva exposició.
 

dimecres, 2 de maig de 2018

T6: Organització cel.lular dels éssers vius

T6: Organització cel.lular dels éssers vius


A- Què estudiarem?

1.- Teoria cel·lular.
2.- Tipus cel·lulars i la seva relació evolutiva.
3.- Cèl·lula eucariota animal i vegetal.
4.- Nucli cel·lular. Cromosomes
5.- El cicle cel·lular. Divisió cel·lular. Mitosi i meiosi.

B- Conceptes clau:
Procariota, eucariota, bacteri, virus, unicel.lular. pluricel.lular, autòtrof, heteròtrof, membrana plasmàtica, citoplasma, material genètic, cromosomes, cromàtides, ADN, orgànuls.
D- Vídeos d'interès: