dimecres, 15 de novembre de 2017

Cicle de les roques

El cicle de les roques!
Aquí teniu dos vídeos de com les roques es transformen unes en les altres.
Endavant, mirem-ho!!- Si clicau aquí obtindreu un enllaç a una pàgina web molt interesant!!!

dilluns, 11 de setembre de 2017

CURS 2017-18

- Benvinguts a Biologia i Geologia de 4t ESO 
curs 2017-18

- Professora : Andrea Daura Tur.

- Horari: 3 hores a la setmana a l'aula : 

- Dimarts a les 12:00 h.
- Dimecres a les 9:50 h.
- Dijous a les 8:00 h. 

- Material: Llibre de text de Santillana, més apunts i bloc.

- Bloc de continguts:
1r bloc, geologia : 1,2 i 3.
2n bloc, ecologia: 4 i 5.
3r bloc, genètica i la cèl.lula: 6,7,8 i 9.

- Criteris de qualificació: 70% exàmens i 30% llibreta, treballs i actitud. Es descomptarà 0,1 fins a 1 punt les faltes d'ortografia.
Es realitzarà un examen per unitat didàctica majoritàriament i no es realitzaran recuperacions. 
Per recuperar alguna avaluació es realitzarà un examen global final per a tothom ( aprovats i no aprovats) que en cas de superar positivament quedarà aprovada i servirà per pujar nota als ja aprovat. 

BON CURS I ESTUDIAU MOLT!!!!

💓😏

dimarts, 21 de febrer de 2017

Les relacions alimentàries

Una vegada observat el vídeo sobre les relacions alimentàries dins l'ecosistema marí, contesta les següents preguntes:
1. Digues a quin nivell tròfic corresponen cada una de les espècies anomenades al vídeo.
2. Defineix cadena tròfica i xarxa tròfica.
3. Per què es diu que el flux de matèria dins un ecosistema és cíclic? Argumenta la resposta.
4. Posa 2 exemples de com l'activitat humana altera els ecosistemes marins i com afecta això a les cadenes i xarxes tròfiques.

dimecres, 11 de gener de 2017

T4: Estructura i dinàmica dels ecosistemes

 Segon trimestre: bloc d'ecologia
T4: Estructura i dinàmica dels ecosistemes


- Conceptes clau: Ecologia, ecosfera, ecosistema, biòtop, biocenosi, hàbitat, bioma, ecoton, nínxol ecològic.

- Vídeos d'interès: