dimarts, 21 de febrer de 2017

Les relacions alimentàries

Una vegada observat el vídeo sobre les relacions alimentàries dins l'ecosistema marí, contesta les següents preguntes:
1. Digues a quin nivell tròfic corresponen cada una de les espècies anomenades al vídeo.
2. Defineix cadena tròfica i xarxa tròfica.
3. Per què es diu que el flux de matèria dins un ecosistema és cíclic? Argumenta la resposta.
4. Posa 2 exemples de com l'activitat humana altera els ecosistemes marins i com afecta això a les cadenes i xarxes tròfiques.