dimarts, 27 de setembre de 2016

Estudi de l'estructura interna de la Terra-Després de vore es video contestar:
1. Quin mètode indirecte ens permet conèixer com és la Terra per dins?
2. On s'origina? Cap a on es propaga?
3. Quin aparell serveix per detectar-ho?
Mètodes indirectes  i directes d'estudiar la Terra 


dimarts, 20 de setembre de 2016

T1: Estructura i dinàmica de la Terra

- Què estudiarem en aquest tema:

1- L'origen del sistema Solar i de la Terra.
2- L'estudi de l'estructura interna de la Terra.
3- El model geodinàmic.
4- El motor intern de la Terra.
5- Moviments verticals de la litosfera.
6- La tectònica de plaques.

- Conceptes clau del tema: acreció planetesimal, geosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, astenosfera, mesosfera, zona D, endosfera, gradient geotèrmic, flux tèrmic, isostàsia, subsidència, deriva continental, expansió del fons oceànic, plaques tectòniques, Pangea, paleomagnetisme.

- Científics ( geòlegs) relacionats amb el tema:  

- Vídeos interessants: 

Origen de la Terra