dilluns, 11 de setembre de 2017

CURS 2017-18

- Benvinguts a Biologia i Geologia de 4t ESO 
curs 2017-18

- Professora : Andrea Daura Tur.

- Horari: 3 hores a la setmana a l'aula : 

- Dimarts a les 12:00 h.
- Dimecres a les 9:50 h.
- Dijous a les 8:00 h. 

- Material: Llibre de text de Santillana, més apunts i bloc.

- Bloc de continguts:
1r bloc, geologia : 1,2 i 3.
2n bloc, ecologia: 4 i 5.
3r bloc, genètica i la cèl.lula: 6,7,8 i 9.

- Criteris de qualificació: 70% exàmens i 30% llibreta, treballs i actitud. Es descomptarà 0,1 fins a 1 punt les faltes d'ortografia.
Es realitzarà un examen per unitat didàctica majoritàriament i no es realitzaran recuperacions. 
Per recuperar alguna avaluació es realitzarà un examen global final per a tothom ( aprovats i no aprovats) que en cas de superar positivament quedarà aprovada i servirà per pujar nota als ja aprovat. 

BON CURS I ESTUDIAU MOLT!!!!

💓😏