dimarts, 10 d’abril de 2018

T5: Activitat humana i medi ambient

T5: Activitat humana i medi ambient

A.- Què treballarem?

1.- Els recursos naturals: energies no renovables i renovables.
2.- Impactes i activitats humanes sobre els ecosistemes, atmosfera, hidrosfera, sòl i biosfera.
3.- La superpoblació al món i les seves conseqüències.
4.- Desenvolupament sostenible.
5.- Residus i gestió de residus. Reciclatge.

B.- Conceptes clau:
Medi ambient, biodiversitat, sostenibilitat, ecològic, biodegradable,residus,  reduir, reutilitzar, reciclar, impacte ambiental, energies no renovables, energies renovables, combustibles fòssils, AIA, escalfament global terrestre, pluja àcida, boirum, contaminació, pol·lució, desforestació, desertització, superpoblació, capacitat de càrrega, sobreexplotació, incendis forestals, espècies amenaçades, espècies vulnerables, espècies introduïdes, espècies exòtiques,auditoria ambiental.
- Què és la PETJADA ecològica?

c.- Vídeos interessants: 
 D.- Com ho avaluarem?
- Treball a llibreta: explicacions pissarra, esquemes, activitats i definicions de tots els conceptes clau.
-  Elaboració d'un pwp sobre un dels punts anteriors a treballar i la seva exposició. Grups de màxim de 5 i mínim de 2 persones.
-Exposició oral dia 25 i 26 d'abril.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada